filozofia fizyki, metodologia nauk, filozofia przyrody, ewolucjonizm – zbiór prac
feed
autor: admin  18 sierpnia 2010 19:22

Wiedza naukowa jest wiedzą dowiedzioną. Jak pisze Chalmers teorie naukowe zostały ściśle  wyprowadzone z obiektywnych faktów doświadczenia. Dane te pochodzą z obserwacji i eksperymentów. Taka wiedza jest udowodniona w sposób obiektywny. Mówi się, że nauka jest zbudowana na faktach. Chalmers zwraca szczególną uwagę na sposób traktowania takich faktów. Naukowiec ma za zadanie obiektywne obserwowanie faktów, przyglądanie się im bez żadnych uprzedzeń czy subiektywnych poglądów. Dopiero potem dochodzi do (obiektywnego) uogólnienia tych faktów i powstania naukowej teorii. Uogólnienie opiera się na rozumowaniu indukcyjnym. Takie podejście nazywa indukcjonizmem naiwnym i w dalszej części rozdziału opisuje działanie takiej metody naiwnego indukcjonisty. More

...
© Filozof – prace naukowe 2017.